Консултации и психотерапия

Супервизии и обучения

Организиране на тийм билдинги

Нашите специалисти

проф. д-р Иванка Бончева

​Иванка Бончева Паунова е клиничен психолог, психотерапевт с богата клинична и терапевтична практика. Треньор по позитивна психотерапия, преподавател в Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински университет – Варна, клиничен психолог в Психиатрична клиника на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна; специалист в областта на психопатологията, психодиагностиката, психични разстройства при деца и възрастни, супервайзор на клинична и терапевтична работа на специалисти.

Маргарита Сариева

Маргарита Сариева e психолог, психотерапевт, специалист в работата с хора с увреждания, психопатология, психодиагностика, супервизия, експерт по социални дейности, член на Българската Асоциация по Позитивна Психотерапия;  базов преподавател по практическо обучение на студенти от ВТУ – специалност Психология, Социални дейности, Социална педагогика.

ас. д-р Анастасия Тонкова-Шрьотле

Анастасия Тонкова – специалист по изящни изкуства и методика на обучението по изобразителното изкуство към Факултета по Изобразително изкуство на ВТУ; психотерапевт. С опит в арттерапевтична практика с пациенти на държавна психиатрична болница, Церова Кория. Специализант в Академията по изящни изкуства Мюнхен – специалност „Визуални изкуства и терапия“. Член на Българската Асоциация по Арттерапия и Българската Асоциация по Позитивна Психотерапия.

Обучения

Организираме обучения и тиймбилдинги на специалисти, работещи в сферата на социалните услуги. Повишаване  професионалната компетентност и подобряване на работата с потребители на социални услуги под ръководството на сертифицирани специалисти.
Професионално развитие на  специалисти в социалната сфера и студенти по психология, социални дейности и сходни дисциплини чрез практически обучения.

Регистрация за обучение!

Регистрация за обучение

Моля, опишете какви специфични изисквания има вашата организация към обучението

CAPTCHA
Моля изчакайте...

Супервизии

Супервизията на специалисти цели от една страна подобряване на грижата за клиента и от друга – грижа за самите специалисти.

  • Индивидуални, групови и екипни супервизии на специалисти в областта на екипната работа, водене на случаи, психологическо консултиране, професионално прегаряне, психотерапия, социална работа и сходни области.
  • Подкрепа в практиката на ръководители, психолози, социални работници, трудотерапевти  и други специалисти в социалните услуги.

 

 

Консултации

  • Извършваме консултации на организации и специалисти в социалната сфера.
  • Консултации на хора с увреждания.
  • Психологически консултации на деца и възрастни.
  • Организиране на групи за взаимопомощ – на близки на хора с увреждания, на родители на деца с проблемно поведение, на хора със зависимости.
Запиши час за консултация тук!

Заявка за психологическа консултация

Моля изчакайте...

 

Позитивна психотерапия

Методът на позитивната психотерапия бележи все по-широко разпространение в целият свят. Това днес е един от най-модерните и ефективните методи в психотерапията. Може да се използва като лечебен метод в работата на социалните услуги, клиничната практика в психиатрията, психосоматиката, в психологическото консултиране, при работа на специалисти, работещи с хора: педагози, учители, социални работници, мениджъри и други.

3 + 15 =